Monday 24 December 2012

RASULULLAH S.A.W. DAN PENGUBATAN


Dalam pengubatan, Rasulullah s.a.w. melarang menggunakan khurafat, hipnotis (sulapan), penipuan, dan sihir.  Rasulullah s.a.w. telah memerangi semua perkara ini, dengan sabdanya,: Barang siapa yang menggunakan jampi-jampi maka dia telah syirik.  Tauliah, jampi-jampi, dan guna-guna adalah sebahagian dari syirik."  Dan Rasulullah s.a.w. berhasil menumpaskan semua masalah tersebut.

At-Tauliah adalah salah satu dari bentuk sihir atau yang lainnya (guna-guna) yang dilakukan oleh seorang isteri agar dicintai oleh suaminya, dan perlakuan seperti ini disebut sihir kerana dia diyakini memberi pengaruh dan dapat mengubah apa yang telah Allah s.w.t. takdirkan untuknya.

No comments:

Post a Comment